مفتول سیاه پخته

مفتول سیاه :

مفتول سیاه به مفتول های آهنی پخته شده و کشیده شده از وایروت گفته می شود که هم خود به تنهایی در بازار به طور مستقیم فروش می رود و جهت کارهای ساختمانی ، آرماتوربندی و عایق بندی استفاده می شود . قطر مفتول از سایز 1.5 الی 6.5 میلیمتر تولید می شود . نوع جنس این مفتول ها فولاد پرکربن می باشد .

این مفتول خوراک اولیه مفتول گالوانیزه گرم است که خود آن نیز ماده اولیه برای بافت انواع توریهای مفتولی است . برای تولید مفتول سیاه ابتدا وایرود در دستگاه های طبل مضاعف به صورت سرد کشیده شده و قطر آن تا دو درجه کاهش می یابد . مفتول های حاصل این عملیات وارد کورد پخت آنیل شده و تا مدت زمانی مشخص با درجه حرارت معین گرما می بیند .

نکته اساسی مرحله خنک سازی آن است . خنک سازی مفتول حتماً باید داخل کوره سربسته آنیل انجام گیرد که تغییر بافت مولکولی آن به صورت منظم انجام شده و مفتول نرم گردد . اگر مفتولهی داغ از داخل کوره خارج شوند ، پیوند مولکولی به صورت نامظم شکل گرفته و اتفاقاً سفت و محکم می شوند.

فروش مفتول سیاه در بازار :

مفتول سیاه به صورت کلاف بسته بندی می شود و ضخامت های مختلف آن هر کدام مصارف مخصوص به خود را دارند . ضخامت های پایین این محصول به درد آرماتوربندی ، ضخامت های بالاتر مناسب برای قالب بندی و ضخامت های ضخیم آن برای بسته بندی و عدل بندی مورد استفاده قرار می گیرد .
مفتولهای پخته ای که در بازار هستند با دو نام فابریک و تسمه به فروش می روند . مفتول فابریک که قیمت بالاتری دارد همانطور که گفتم از کشش کاری وایرود فولادی به دست می آید و کیفیت بسیار بالاتری دارد . در ضمن در زمان کشش کاری هم خیلی کم پاره می شود . اما مفتول های تسمه یک محصول بازیافتی است که از ذوب ضایعات آهن به دست می آید . این مفتولها انعطاف و کیفیت پایین تری دارند و به تناسب قیمت آنها نیز پایین تر است .