سیم خاردار خطی

سیم خاردار :

سیم خاردار در حالت جهت حفاظت استفاده می شود و در دو حالت مختلف تولید می شود . 1) سیم خاردار خطی و 2) سیم خاردار حلقوی که دارای قطرها و خارهای متنوع می باشد که در این بخش به مشخصات و ویژگیهای کلی آنها اشاراتی را خواهیم کرد .

سیم خاردار های خطی :

دارای دو قسمت می باشند . مفتولهای مرکزی و خارها

مفتول های مرکزی خود از تابیده شدن دو رشته مفتول گالوانیزه گرم به هم تولید می شوند و در فواصل معینی در طول نیز خارها به صورت 4 پر یا چهار خار به آنها بافته می شود .

این سیمهای خاردار به 2 * 2.5 نیز معروفند که خط مرکزی دارای مفتول 2.5 و خارها دارای مفتول 2 هستند . البته نوع دیگری هم از این نوع وجود دارد که 2.5 * 2.5 است . یعنی هم مفتول مرکزی و هم خارها از مفتول 2.5 گالوانیزه هستند .

نوع خطی این محصول به صورت توپی بسته بندی می شود و هر توپ یا بسته از این محصول دارای وزن 20 الی 25 کیلوگرم است و وقتی باز شود به اندازه 200 الی 250 متر می رسد .

سیم خاردار حلقوی :

نوع حلقوی به طور کل از نظر ظاهری به دو دسته سوزنی  و تبری تقسیم می شود . نوع سوزنی آن که به آن تیغی هم می گویند بسیار به حالت خطی است با این تفاوت که به حالت حلقه است و از نظر جنس نیز بسیار خشک تر و غیر قابل انعطاف تر است . حلقه های این قلم اجناس در قطر 60 و 90 سانتیمتر تولید می شوند و بسته به تراکم مورد نظر می توان این حلقه ها در فواصل 10 الی 15 متر باز کرد یا کشید .

در نظر داشته باشید که هر چه میزان کشش در طول کمتر باشد و ما مسافت طولی کمتری را پوشش دهیم ، در مقابل تراکم ، ارتفاع و امنیت بهتری را خواهیم داشت .

نوع هم خانواده این محصول سیم خار دار تبری است که دیگر خار ندارد و به جای خار از زائده هایی به شکل تبر در آن استفاده شده است .