گابیون نوعی از توری است که دارای چشمه های لانه زنبوری شکل و عموما در ابعاد 8*10 یا 5*6 است و با مفتول های 2.30 و 3 بافته می شود .