مفتول سیاه که عموماً جهت آرماتوربندی و عایق بندی استفاده می شود . قطر مفتول از سایز 1.5 الی 6.5 میلیمتر تولید می شود . نوع جنس این مفتول ها فولاد پرکربن می باشد .