توری مش نوعی از توری است که میله های عمودی و افقی به هم جوش می شوند و دارای چشمه های مربع شکل است . ابعاد ورق این توری ها 2.20 * 6 متر است .