توری جصاری یا فنس نوعی از توری است که همانطور که از نامش پیداست جهت محصور کردن فضاها باز ( فنس کشی ) مورد استفاده قرار می گیرد . چشمه های این توری ها به صورت لوزی شکل بوده و قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است .